Nabízené workshopy

Projekt Sociální dialog v obchodě a CR připraví a nabídne workshopy zaměřené na sociální dialog a související témata. Jednotlivé workshopy probíhají vždy v šesti krajích ČR a jsou přístupné zdarma.
Jedná se o Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Pardubický a Středočeský kraj.

Pro více informací o obsahu workshopů a termínech jejich konání klikněte na tlačítko u daného workshopu.

Zásady sociálního dialogu

Zásady sociálního dialogu

Cílem workshopu bude seznámit jeho účastníky s hlavními zásadami a přínosy sociálního dialogu s důrazem na praktické využití.

Termíny a registrace
Pracovněprávní vztahy v praxi

Pracovněprávní vztahy v praxi

Workshop zaměřený na praktické aspekty uplatňování pracovního práva (specifika pracovních smluv, kolektivní smlouvy atd.).

Termíny a registrace
Pracovní právo - legislativa

Pracovní právo – legislativa

Workshop zaměřený na přehled legislativy, její aktuální znění a očekávané aktualizace.

Termíny a registrace
Komunikace

Komunikace v týmu

Workshop zaměřený na vztahy v podnikových týmech, především na zásady komunikace ve vztahu nadřízený – podřízený.

Termíny a registrace