Inspirujeme se i v Rakousku

Tento příspěvek je zařazen do rubriky Aktuality.

Jednu z projektových aktivit představují i studijní návštěvy u zahraničních kolegů. Poslední z nich se odehrála letos v únoru, kdy členové projektového týmu přijali pozvánku rakouské odborové organizace pro služby a cestovní ruch ÖGB – Gewerkschaft vida.

Diskuze byla zaměřena zajména na témata související s kolektivním vyjednáváním, odborným školstvím a mezinárodní spoluprací. Z diskuze vyplynula řada podnětů, kterými je možné se inspirovat také v České republice. K efektivitě sociálního dialogu v Rakousku přispělo jednak postupné slučování odborových svazů, které dnes mají pozici významného a respektovaného partnera pro kolektivního vyjednání a pro další jednání v rámci sociálního dialogu.

V Rakousku také probíhá poměrně intenzivní kampaň na posílení image obchod a to ze strany zaměstnavatelů. Daří se zvyšovat prestiž a práce v sektoru obchodu je dnes vnímána jako zajímavá a perspektivní. Oba sociální partneři, tedy jak zástupci zaměstnavatelů, tak odbory, společně prosazují zavedení elektronické evidence tržeb. Určitá forma daňové evidence je dnes v Rakousku povinná pouze pro velké obchodníky a proto je snaha zavést tuto povinnost pro všechny. Odborový svaz ÖGB – Gewerkschaft vida paralelně s těmito snahami zahájil pilotní projekt, ve kterém vybízí návštěvníky restaurací a ubytovacích provozů, aby pomocí QR kódů zasílali své účtenky, čímž se rovněž zapojí do soutěže o ceny. Tedy i v Rakousku zkouší tento motivační prvek, který je zvařován i v České republice v podobě účtenkové loterie.

Více informací z diskuze lze nalézt v přiloženém zápise.

Studijní návštěva_Rakousko_2015_zápis

DSC04249