Kontakty

Projekt je pilotně realizován v šesti krajích ČR. V každém ze zapojených krajů působí regionální koordinátor, který zabezpečuje aktivity projektu realizované v jeho regionu. Nicméně hlavním úkolem tohoto pracovníka je přispět k rozvoji regionální tripartity a podpoře sociálního dialogu v jeho regionu. Regionální koordinátor bude intenzivně vstupovat do dění v sociální sféře a aktivně přispívat k rozvoji sociálního dialogu ve svém regionu.

Zapojené kraje a kontakty

Kraj Regionální koordinátor Kontaktní email
Jihomoravský Helena Piskovská region.socr@dringbrno.cz
Středočeský Štěpánka Macůrková region.socr@ardentbrno.eu
Královéhradecký Jiří Zadrobílek zadrobilek@merkuriaartes.cz
Pardubický Lubomír Motyčka motycka@vesna.cz
Liberecký Jan Bernard bernard@bohemka.com
Moravskoslezský Marta Nováková u-sluno@u-sluno.cz

Do aktivit se budou moci zapojit také další zájemci z jiných krajů.
Pokud máte zájem se do projektu zapojit nebo máte zájem o bližší informace, kontaktujte realizační tým:

Manažer projektu:
Nikolina Gračanin, ngracanin@u-sluno.cz, 224 805 158

Věcný manažer projektu:
Pavla Zdráhalová, zdrahalova@dringbrno.cz, 548 226 548