Krajské tripartity

Vzhledem k současné napjaté socioekonomické situaci v ČR hraje sociální dialog jednu z klíčových rolí při formování nálad ve společnosti. Proto je velice důležité přinášet zainteresovaným subjektům, ale i veřejnosti objektivní a aktuální informace o kolektivních vyjednáváních a aktivitách sociálních partnerů. Efektivní přenos informací může být zajištěn pouze tehdy, jsou-li správně nastaveny komunikační kanály mezi centrem a regionálními subjekty. Z toho důvodu si partneři projektu kladou za cíl zajistit rozvoj krajských tripartit.

Dosavadní praxe v některých krajích ČR i v zahraničí ukazuje, že řadu problémů lze velmi efektivně řešit na úrovni regionální samosprávy, a to právě prostřednictvím bipartitních či tripartitních jednání. Projekt Sociální dialog v obchodě a CR bude usilovat o rozšíření této dobré praxe do dalších regionů ČR.