Fokusní skupiny

První aktivity projektu budou usilovat o vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit na bázi místního partnerství (sociální partneři a zástupci krajů), a to zejména v oblasti obchodu a cestovního ruchu. Úvodem bude zhodnocen aktuální stav pomocí fokusních skupin (metody, které umožňuje pomocí řízené diskuze zjistit názory vybraných osob na danou problematiku).

Od května 2013 bude zahájena série fokusních skupin v jednotlivých regionech za účelem zjištění aktuálního stavu v regionu s důrazem na oblast obchodu a cestovního ruchu (stav trhu práce, potřeby regionu, stárnutí zaměstnanců, problematika důchodové reformy, fungování RHSD). Zástupci zaměstnavatelů v obchodě a CR, představitelé odborových organizací za obchod a CR a zástupci krajské politické reprezentace budou debatovat o možnostech, jak na úrovni tripartitních jednání zlepšit pozici obchodu a CR.

První vlna fokusních skupin proběhla na jaře 2013 – 21. května v Brně, 29. května v Praze a 5. června se uskutečnilo setkání fokusní skupiny v Hradci Králové, a to při příležitosti kongresu Sámoška. V Liberci proběhla fokusní skupina 18. září, v Pardubicích 1. října a 12. listopadu byla série fokusních skupin uzavřena v Ostravě. Zápisy z fokusních skupin naleznete zde:

Na základě výstupů z fokusních skupin bude zpracována strategie rozvoje krajských tripartit, která navrhne možnosti zlepšení na základě identifikované dobré praxe. Rozšíření modelu krajské tripartity do dalších krajů v ČR bude podpořeno formou organizace společného setkání zástupců krajských tripartit z celé ČR (nejen z vybraných krajů), která budou plnit funkci diskusního fóra, na kterém bude diskutována navrhovaná strategie.

Předpokládaný program fokusních skupin

1. Diskuze o aktuálním stavu v regionu s ohledem na zaměření fokusní skupiny (stav trhu práce, potřeby regionu, stárnutí zaměstnanců, fungování RHSD).
2. Diskuze nad situací v regionu z pohledu fungování tripartity a sociálního dialogu formou SWOT analýzy (identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb).
3. Zhodnocení pozornosti věnované rozvoji lidských zdrojů v regionu (např. fungování Rady pro rozvoj lidských zdrojů v kraji).

 

FGII