Mezinárodní aktivity

Projekt má nejen národní a regionální, ale také mezinárodním rozměr. V rámci projektu se bude konat konference s mezinárodním obsazením, která zajistí přenos informací a know-how z vedení sociálního dialogu na regionálních úrovních v zahraničí. Zde projekt jednoznačně vychází z principů tzv. Otevřené metody spolupráce, která je na evropské úrovni úspěšně využívána pro přenos zkušeností a dobré praxe především v oblasti sociálních politik.

Sociální dialog na úrovni EU může být pro české prostředí značně inspirativní pro jeho organizovanost a konstruktivnost. Sociální partneři v ČR budou mít díky projektu unikátní možnost seznámit se s metodami sociálního dialogu v jiných evropských zemích. Otevřená metoda spolupráce byla představena v roce 2000 na summitu Evropské rady v Lisabonu jako jeden z nástrojů Lisabonské strategie. V praxi je metoda využívána především pro přenos informací a dobré praxe mezi členskými státy EU.

Evropský sociální dialog představuje důležitou součást evropského sociálního modelu a zahrnuje v sobě nejrůznější diskuse, vyjednávání, konzultace a také společné projekty evropských sociálních partnerů (zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců).

Na úrovni evropského společenství probíhá sociální dialog ve dvou formách a to jako bipartitní (dvoustranný) dialog a tripartitní (trojstranný) dialog a také na dvou úrovních, a to jako nadodvětvový sociální dialog a odvětvový sociální dialog.

Evropská komise je odpovědná za podporu sociálního dialogu na evropské úrovni. Při Evropské komisi vznikl Výbor pro sociální dialog, což je hlavní orgán pro jednání na nadodvětvové úrovni. Na odvětvové úrovni bylo ustanoveno 29 výborů pro odvětvový dialog.

Výbor pro meziodvětvový dialog se střetává na řádných zasedáních dvakrát až třikrát do roka a je veden generálním ředitelem Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Jednotlivá jednání se týkají jak nové politiky a strategie evropské komise v daných oblastech, tak i společných aktivit evropských sociálních partnerů.