NSK/NSP

Jedna z aktivit projektu spočívá v monitoringu činnosti krajských tripartit ze zapojených krajů s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagací aktivit a výstupů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Náplní aktivity bude seznámení představitelů sociálního dialogu a regionálních tripartit se soustavami NSP a NSK a jejich možnými přínosy pro sociální dialog.

Konkrétní činností budou například workshopy na propagaci výstupů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací pro zaměstnavatele a zaměstnance podniků z obchodu a cestovního ruchu, kteří vstupují do sociálního dialogu.

Národní soustava povolání (NSP) je otevřený a veřejně dostupný internetový katalog povolání, které se aktuálně vyskytují na českém trhu práce. NSP je vytvářena, garantována a aktualizována z rozhodnutí Sektorových rad, které tvoří zkušení odborníci jednotlivých oblastí trhu práce (zaměstnavatelé, profesní organizace, svazy, cechy aj.).

U každého povolání jsou popsány pracovní činnosti, pracovní podmínky, zdravotní a kvalifikační požadavky, požadované kompetence. Na základě těchto informací je budována i Národní soustava kvalifikací (NSK), která zprostředkovává tyto požadavky vzdělávacím institucím.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a kvalifikací, které jsou částí určitého povolání. NSK je vytvořena na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů je možné, aby se nechali přezkoušet a získali osvědčení o svém vzdělání.

Národní soustava kvalifikací pomáhá přenášet požadavky podnikové sféry do obsahu vzdělávání a zahrnuje jen ty kvalifikace, o něž je zájem na trhu práce. Pro jejich popis vznikly kvalifikační a hodnotící standardy, které odrážejí potřeby zaměstnavatelské sféry. Zpětně tak ovlivňují obsah vzdělávání, které k těmto kvalifikacím vede.