O projektu

Vzhledem k současné napjaté socioekonomické situaci v ČR hraje sociální dialog jednu z klíčových rolí při formování nálad ve společnosti. Proto je velice důležité přinášet zainteresovaným subjektům, ale i veřejnosti objektivní a aktuální informace o kolektivních vyjednáváních a aktivitách sociálních partnerů. Efektivní přenos informací může být zajištěn pouze tehdy, jsou-li správně nastaveny komunikační kanály mezi centrem a regionálními subjekty. Z toho důvodu si realizátoři projektu kladou za cíl přispět k rozvoji krajských tripartit.

Dosavadní praxe v některých krajích ČR i v zahraničí ukazuje, že řadu problémů lze velmi efektivně řešit na úrovni regionální samosprávy, a to právě prostřednictvím bipartitních či tripartitních jednání. Předkládaný projekt bude usilovat o rozšíření této dobré praxe do dalších regionů ČR.

Projekt s celým názvem „Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu“ představuje soubor opatření na podporu sociálního dialogu v oblasti obchodu a cestovního ruchu. Projekt zahrnuje návrhy opatření na několika úrovních: od úrovně představitelů organizaci SOCR ČR, OSPO a ČMOS PHCR, kteří vedou sociální dialog, přes management členů těchto organizací, kteří mohou zlepšit situaci v podnicích až do úrovně řadového zaměstnance, který využije informační servis včetně právní poradny.

Základní údaje o projektu

Program OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 1.1, výzva č. 95
Doba realizace 01. 03. 2013 – 31. 02. 2015
Realizátor projektu Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Partneři projektu Odborový svaz pracovníků obchodu (OSPO) a Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu (ČMOS)
Rozpočet projektu 6 776 631 Kč

One thought on “O projektu

  1. Pingback: V Brně se uskutečnilo setkání fokusní skupiny | Sociální dialog

Comments are closed.