Projekt u konce. A jak to bude dál?

Tento příspěvek je zařazen do rubriky Aktuality.

V únoru 2015, přesně po dvou letech, se projekt nachýlil ke konci. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci projektu vytvořili celou řadu výstupů a získali jsme velmi podnětné informace z regionů, rádi bychom na naši práci navázali.

Na sklonku měsíce února se proto ještě jednou sešli zástupci projektového týmu, aby zhodnotili dosavadní aktivity a vyjádřili svůj názor, zda a na které výstupy by bylo vhodné navázat. Více informací naleznete v přiložené závěrečné zprávě.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

V každém případě bude i nadále fungovat projektový web, kde můžete sledovat aktuální dění. Pokud se zajímáte o témata související se sociálním dialogem v sektorech obchodu a cestovního ruchu, můžete se obracet na zástupce SOCR ČR ve Vašem regionu na níže uvedených kontaktech.

Kraj Regionální koordinátor Kontaktní email
Jihomoravský Helena Piskovská region.socr@dringbrno.cz
Středočeský Štěpánka Macůrková region.socr@ardentbrno.eu
Královéhradecký Jiří Zadrobílek zadrobilek@merkuriaartes.cz
Pardubický Lubomír Motyčka motycka@vesna.cz
Liberecký Jan Bernard bernard@bohemka.com
Moravskoslezský Marta Nováková u-sluno@u-sluno.cz