Pracovněprávní vztahy v praxi

Workshop bude zaměřen na praktické aspekty uplatňování pracovního práva (specifika pracovních smluv, kolektivní smlouvy apod.). Tématem workshopu budou změny pracovního práva v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dopady doprovodného zákona do oblasti pracovněprávních vztahů. Dále se bude workshop věnovat vztahu pracovního práva k jiným odvětvím, upozorní na důležité předpisy v této oblasti a dotkne se praktických záležitostí, jako jsou například dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odměňování za práci, překážky v práci, dovolená, náhrada škody, informování a projednávání, množství práce, pracovní tempo ad.

Moderátorkou workshopu je JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

Termíny jednotlivých workshopů

Místo konání Termín konání Kód workshopu
Hradec Králové 26. 11. 2014 PVP01
Brno 21. 10. 2014 PVP02
Praha   4. 11. 2014 PVP03
Ostrava 20. 11. 2014 PVP04
Pardubice 12. 11. 2014 PVP05
Liberec 13. 11. 2014 PVP06

Přihlašte se na workshop!

Vaše jméno *)

E-mail (*)

Telefon (*)

Kód workshopu na jaký se hlásíte kódy jsou uvedeny v tabulce (*)

Opište kód z obrázku (*)
captcha