Workshopy

Cílem workshopů realizovaných v rámci projektu Sociální dialog v obchodě a CR je podpořit spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na úrovni podnikových vztahů a menších kolektivů a to zejména prostřednictvím vzdělávání v oblasti sociálního dialogu, pracovněprávních vztahů a komunikace v týmu. Workshopy jsou zaměřeny na oblast pracovního práva (legislativu i praktické dopady pracovního práva v podniku), vedení a motivace týmu, řízení vztahů na pracovišti a komunikace na pracovišti. Kompetence v těchto oblastech jsou totiž považovány za základ pro úspěšné vedení sociálního dialogu.

Projekt nabízí tyto workshopy:

1. Komunikace v týmu – základ sociálního dialogu

- workshop je zaměřen na vztahy v podnikových týmech, především na zásady komunikace ve vztahu nadřízený – podřízený

2. Pracovní právo – legislativa

– workshop je zaměřen na přehled legislativy, její aktuální znění a očekávané aktualizace

3. Pracovněprávní vztahy v praxi

– tento workshop je zaměřen na praktické aspekty uplatňování pracovního práva (specifika pracovních smluv, kolektivní smlouvy apod.)

4. Zásady sociálního dialogu

– cílem workshopu je seznámit jeho posluchače s hlavními zásadami a přínosy sociálního dialogu s důrazem na praktické využití.

 

Všechny čtyři typy workshopů budou mít formu celodenní akce. Workshopy na všechna 4 témata proběhnou v každém ze šesti zapojených krajů jedenkrát, celkem tedy bude zrealizováno 24 workshopů.

One thought on “Workshopy

  1. Pingback: Ochrana práv spotřebitelů | Sociální dialog

Comments are closed.