Komunikace v týmu

Workshop  bude zaměřen na vztahy v podnikových týmech, především na zásady komunikace ve vztahu nadřízený – podřízený. Účastníci se systematicky seznámí se základními pojmy v komunikaci, pravidly úspěšné a asertivní komunikace, častými problémy v této oblasti. Důraz bude kladen na správná pravidla informování, kritizování a pochvaly, na rozdíly mezi pozitivní a negativní formulací výroků a na konkrétní negativní faktory a problémy v komunikaci.

Moderátorkou tohoto workshopu je Ing. Helena Cetlová.

Termíny jednotlivých workshopů

Místo konání Termín konání Kód workshopu
Hradec Králové 11. 11. 2014 KVT01
Brno 20. 10. 2014 KVT02
Praha   7. 10. 2014 KVT03
Ostrava 21. 10. 2014 KVT04
Pardubice 28.   1. 2015 KVT05
Liberec 26. 11. 2014 KVT06

Přihlašte se na workshop!

Vaše jméno *)

E-mail (*)

Telefon (*)

Kód workshopu na jaký se hlásíte kódy jsou uvedeny v tabulce (*)

Opište kód z obrázku (*)
captcha